ICT Pro s.r.o. – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti ICT Pro s.r.o. za účelem zvýšení jejich kvalifikace
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004149
Doba realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Cílem vzdělávacích aktivit společnosti ICT Pro s.r.o. je, v závislosti na stále se zvyšujících nárocích klientů v oblasti nákupu, cílevědomě formovat pracovní znalosti a pečlivě sledovat vývoj nových vzdělávacích trendů, zejména v oblastech zaměřených na IT dovednosti a Soft Skills. Jednotlivá školení jsou sestavována s ohledem na potřeby dané cílové skupiny a reflektují veškerá možná rizika. Realizací vzdělávacích aktivit dojde ke zlepšení pracovních výkonů a rozvoji potenciálu vlastních zaměstnanců, zvyšování jejich motivace i posílení konkurenceschopnosti žadatele.