Prohloubení nabídky vzdělávání v oblasti programování Java

Název projektu: Profesionální Java programátor – ICT projekt pro vytvoření komplexního vzdělávacího programu
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0043
Doba realizace: 1. 11. 2013 – 31. 12. 2014

Naše společnost ICT Pro s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti vzdělávání již více než 18 let, má velký zájem o inovaci a rozšiřování nabídky ve svém oboru a proto byla dne 1.11.2013 zahájena realizace projektu: „Profesionální Java programátor – ICT projekt pro vytvoření komplexního vzdělávacího programu.“

Projekt je financován z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Evropské unie v rámci operačního programu „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ .

Cílem projektu je podpora optimalizace a modernizace studia, výukových postupů a opor v oblasti IT, a to především jeho celoživotních forem. Projektem chceme podpořit tvorbu a realizaci uceleného systému dalšího vzdělávání odborníků v IT disciplínách za účelem zlepšení jejich kompetencí a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání s návazností na rekvalifikační vzdělávací program Programátor. Vytvořený vzdělávací program bude zaměřen na modernizaci nabídky vzdělávání a zároveň bude zohledňovat regionální poptávku na trhu práce po vysoce kvalifikovaných IT odbornících v Jihomoravském kraji, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak samotných IT odborníků.“

V rámci projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:
  1. Tvorba nového vzdělávacího programu Profesionální Java programátor
  2. Školení lektorů
  3. Pilotní ověření
  4. Monitoring a evaluace projektu

V rámci povinné publicity byl v prosinci 2014 v publikaci TOP30 IT osobností, která vychází jako příloha magazínu COMPUTERWORLD publikován článek věnovaný projektu. Celý článek naleznete zde.

Listopad 2014:
K 10.10.2014 byl úspěšně ukončen první běh pilotního školení Profesionální Java programátor, kterého se účastnilo 10 posluchačů. V termínu od 18.11.2014 je naplánován druhý běh pilotního školení pro dalších 10 posluchačů.