Pracant

Systém PRACANT je produkt firmy Agerit, který automatizuje evidenci činnosti zaměstnanců. Systém PRACANT je založen na technologii čárových kódů. Každá zakázka, operace, či zaměstnanec má přidělen a vytištěn čárový kód a přiložením ke čtecímu zařízení se eviduje "Kdo, na čem, co a kdy dělal"… Systém automaticky z načtených dat vygeneruje docházku a spočítá produktivitu zaměstnance i stroje. Spolu s tím je schopen při zadání doplňujících informací evidovat efektivitu výroby, fáze výroby a hlídat proces výroby bez nutnosti zásahu vedení.
Systém tak zefektivňuje práci zaměstnanců a šetří čas nutný k evidenci pracovních procesů, produktivity a výrobních nákladů na jednotlivých zakázkách. Je určen pro malé a střední firmy a podniky, které se zabývají zakázkovou a atypickou výrobou. Umožňuje získat kompletní přehled o chodu společnosti nebo firmy a tím zoptimalizovat její výrobu a chod!
Ve spolupráci s firmou Agerit jsme schopni Vám tento systém implementovat i ve vaší společnosti.